Játékszabályzat

Facebook nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat 

  1. Szervező 

A Deribelle Group Korlátolt Felelőségű Társaság ( Székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21/C. fszt. 1. ; Adószám: 29298868-2-43; Cégjegyzékszám: 01-09-386005) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).  A Játékban való részvételhez szükséges a Deribelle Group Kft. (Redlux Redőny) által az https:/ www.facebook.com/Redluxredony/ oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.  1 Facebook nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat  1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat  automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. 

  1. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye 

2.1 A nyereményjáték ideje:  A játék időtartama: 2023-10-13. (péntek), 18:00 órakor kezdődik, és  2023-11-13. (Hétfő), 18:00 óráig tart.  2.2 A nyereményjáték menete: 

  • Likeold a nyereményjátékot meghirdető posztot 
  • A poszt alatt kommentben küldd el az általad kitalálat árnyékolástechnikával kapcsolatos viccet. pl.: “ – Miért szed a redőny nyugtatót? – Mert mindig felhúzzák.” 
  • Kövesd be a Redlux Redőny oldalt – https:/ www.facebook.com/Redluxredony/

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.  2.4 A Játék nyereménye: 1 fő részére, 1 db Bruttó 50 000 Ft értékű vásárlási utalvány, mely új termék/ek (redőny, szúnyogháló, reluxa) megrendelése esetén használhat fel.  2.5 A nyeremény sorsolására időpontja: 2023-11-13.(Kedd) 20:00  melyre számítógép segítségével kerül sor a következő címen: Deribelle Group Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21/c fszt.1. A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét (FB/IG felhasználói nevét) az adott Facebook/Instagram poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 48 órán belül a https:/ www.facebook.com/Redluxredony/ oldalon is. 

  1. Adategyeztetés 

3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és megadnia teljes nevét, valamint postacímét.  3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék 2 időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook/Instagram regisztrációval rendelkezik.  Facebook nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat 

  1. A Játékban részt vevő személyek 

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.  4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.  4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.  4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:  nem múlt el 18 éves;  a Lebonyolító megkeresésére a sorsolástól számított 15 napon belül nem válaszol; nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot; a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni; egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;  egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;  jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.  4.6 A Játékból ki vannak zárva a Deribelle Group Kft. (Redlux Redőny) dolgozói, és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

  1. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések 

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy  3 megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.  5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.  5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.  5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.  5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. 

  1. Adatvédelmi tájékoztató 

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.  6.2 A jelen nyereményjátékra a Deribelle Group Kft. (Redlux Redőny) weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a Deribelle Group Kft. (Redlux Redőny) a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:  6.3 A Szervező a nyertes Játékos IG/FB felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook/Instagram oldalán https:/ www.facebook.com/Redluxredony/  A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta.  Deribelle Group Kft. (Redlux Redőny)  Budapest, 2023-10-11  4